Kategori: Byggeprosjekter

 • Tunnel til besvær i Oslo

  Oslotunelen får gjennomgå om dagen fordi det ikke er kapasitet til alle togene som selskapene ønsker å kjøre. Men er det egentlig det?

 • Nye muligheter for tog til Asia

  5. august gjenomførte tyrkisk jernbane den første prøvekjøringen gjennom Bosphorustunnelen. Tyrkias statsminister var ombord på prøveturen. Når tunnelen åpner for normal trafikk senere i år, vil dette bety at Europa får en ny forbindelse med tog til Asia i tillegg til forbindelsen via Russland. Nå har man riktignok kunnet reist med tog til Istanbul og…

 • Jeg er lei av buss for tog

  Ja, jeg vet at de gjør det for at tilbudet skal bli bedre, men jeg er likevel lei av buss for tog. Informasjonen på forhånd er omfattende, men likevel kommer det som en overraskelse på meg. Det er nok min egen feil, men jeg velger jo toget for å kjøre tog, ikke sitte sammen stappet…

 • Beijing – Shanghai høyhastighetsbane åpnet

  Kina åpnet 1.  juli en 1318 km høyhastighetsbane mellom Beijing og Shanghai. Reisetiden på strekningen som tilsvarer Oslo – Bodø er 4 timer og 48 minutter. Jeg har planer om å prøvekjøre stekningen i juli og gleder meg stort til dette.

 • Viktig plan for utenlandsreiser med tog

  Danskene har bestemt seg for at de vil ha tunnel på forbindelsen mellom Danmark og Tyskland ogver Femern sundet. Valget sto mellom bro eller tunnel. Ferdigtidspunkt nå er beregnet til 2020 og dette vil redusere reisetiden mellom København og Hamburg til 3 timer og bety mye for godstrafikken mellom Norden og Europa forøvrig. Dette er…

 • Sakte modernisering av jernbanen

  VG skriver idag om Dobbeltspor vil gi dobbelt passasjertall. og viser til utredningen som er gjort av Jernbaneverket Dobbeltspor i Østfold og Vestfold gir tre ganger så mange passasjerer. Her finner du også selve utredningene. Selv om dette fortsatt er på planstadiet, så er det skritt i riktig retning. I Norge er vi kjent for…

 • Kina størst på Lyntog

  Det er stadig drypp om kinesiske Lyntog i media. Kina har verdens største nettverk av lyntog. Nettverket er større enn resten av verden tilsammen. Les Her er Kinas nye supertog Fra tidligere har de fokusert på lyntog.  I Spania tar lyntoget markedsandeler fra flyet og Spania har en offensiv strategi for Lyntog. Norsk Bane trekker frem…

 • Tester Tyske ICE-tog i kanaltunnelen – Oppdatert

  Deutche Bahn, de tyske statsbanene, skal nå prøvekjøre sine ICE-tog i kanaltunnelen. Dette for å få tillatelse til kjøre direkte tog fra Tyskland til England. Fra før er det bare Eurostar-togene som har slik tillatelse. Det planlegges en  togrute mellom London og Frankfurt. De har også ønsket å utvide rutenettet sitt i Frankrike, men dette…

 • Gjennombrudd i Alpene nok en gang

  Det var gjennombrudd i den 57 km. lange Gotthard tunnelen idag. Dette blir den lengste tunnelen i verden, 3 km lenger enn dagens lengste tunnel som befinner seg i Japan ifølge VG (Sei-Kan, 53,85 km). Gotthard tunnelen vil bli en del av en ny høyhastighetsbane mellom Sveits og Italia som skal åpne i 2017. Med denne blir reiseavstanden…

 • Helsinki kommer nærmer St. Petersburg

  Fra 12. desember starter de nye krengetogene, Allegro,  som gjør at reisetiden mellom St. Petersburg og Helsinki blir redusert fra 5,5- 3,5 timer.

 • Obama satser på tog

  President Barack Obama har lansert et program for å rehabilitere og utvide jernbanenettet i USA. Programmet har et omfang på 50 milliarder dollar over seks år og har som mål å redusere avhengighet av olje og redusere utslipp. Inkludert i planene er også utbygging av høyhastighetslinjer. (kilde: www.railway-technology.com)

 • Ny rallartid i Norge

  Nå begynner de omfattende byggearbeidene på norsk jernbane. Mens noen velger å fokusere på ulempene i sommer, slik VG gjør i artikkelen «Nytt togkaos i Oslo området» ser vi her på hva som blir fornyet og forbedret. Det er helt tydelig at Jernbaneverket nå har satt igang arbeidene for fullt. Mest skjer det i Oslo…

 • På nye spor i Italia

  Har nettopp hatt en tur med Høyhastighetstog i Italia. Turen gikk fra Bologna til Roma på litt under 2 og en halv time. Mesteparten gikk i tunnel så utsikten kom på den siste timen frem mot Roma.

 • Planene for å redde togets omdømme

  Norges største jernbanekonferanse gikk av stabelen 3. mars. Både NSB og Jernbaneverket hadde innlegg og presenterte planer for fremtiden. Gjennomgående er utbyggingsplaner og ønske om forpliktelser på jernbaneinvesteringer. NSB satser på nytt materiell og bedre togtilbud på lokaltogstrekningene. Jernbaneverket moderniserer infrastrukturen gjennom Oslotunnelen og rundt Oslo S, samt bygger ut kapasitet ut fra de største…

 • Kaspisk forbindelse kan gi togreise langs Silkeveien

  Myndighetene i Iran, Turkmenistan og Kazakhstan har med støtte fra den Asiatiske utviklingsbanken  gått sammen om et investeringsprosjekt for å bygge en jernbane fra Iran til Kazakhstan langs det Kaspiske hav. Investeringskonseptet for å bygge en solid korridor godstransport, men det åpnes for mulighetene til passasjertranport også. Linjen vil gå fra Uzen i Kazakhstan gjennom Gyzylgaya, Bereket og…

 • Ski stasjon – første etappe mot Europa

  For å få en effektiv togreise mot Europa er Norge avhengige av 3 prosjekter i prioritert rekkefølge: Ski stasjon Follobanen ny jernbane og stasjon i Moss Disse 3 prosjektene fjerner de største flaskehalsene for transport mellom Oslo og Europa.  Selvsagt er det viktig med to spor og høyere hastighet hele veien frem til grensen, men…

 • Obama satser 8 milliarder dollar på høyhastighetstog

  Det er som et ledd i virkemidlene for å bedre den amerikanske økonomien at president Obama deler ut $8 mrd. til ulike høyhastighetskorridorer i USA. Dette er delfinansiering av strekninger som restfinansieres av delstater eller private. Tiltaket er ment å skulle skaffe arbeidsplasser, samtidig som det etablerer en god infrastruktur. Det er totalt 13 prosjekter…

 • Follobanen kombineres med høyhastighet

  I en artikkel på Jernbaneverkets sider skrives det at de nå tenker høyhastighetsbane når de skal bygge Follobanen. Det argumenteres imidlertid for at man kun får en liten strekning på midten hvor man kan utnytte denne hastigheten. Nedbremsing og akselerasjon mot Oslo S vil man nok alltid ha, men på Ski-siden kan det jo hende…

 • Nye og raskere forbindelser i Europa

  Paris – Brüssel – Amsterdam/Köln Mellom Brüssel og Amsterdam tar det nye dobbeltsporet mellom Rotterdam og Schiphol i bruk og sparer ca. 50 minutter. Reisetiden blir nå ned i 1 time og 53 minutter. Mellom Köln og Brüssel tas en ny høyhastighetsstrekning ibruk og sparer 15 minutter. Dette er togreiser med selskapet Thalys og er…

 • Kortere vei til Europa i fremtiden

  Idag tar det 13 t og 16 minutter å reise med dagtog fra Oslo til Hamburg. Fra 2018 vil det ta under 10 timer. Mesteparten av utbyggingen vil gjøres med tanke på økt kapasitet for godstrafikk, men passasjertogene vil også ha nytte av dette. Forbedringene kommer gradvis og betales med omkjøringer og busstransport på enkeltstrekninger…