Kortere vei til Europa i fremtiden

Idag tar det 13 t og 16 minutter å reise med dagtog fra Oslo til Hamburg. Fra 2018 vil det ta under 10 timer. Mesteparten av utbyggingen vil gjøres med tanke på økt kapasitet for godstrafikk, men passasjertogene vil også ha nytte av dette. Forbedringene kommer gradvis og betales med omkjøringer og busstransport på enkeltstrekninger inntil linjenettet er oppgradert. 

Oslo – Halden
Det jobbes sakte men sikkert mot dobbeltspor hele veien, men alt er på planleggingsstadiet. Vi har nok passert 2020 før vi ser vesentlige forbedringer her. Planen er å kutte en halv time av reisetiden mellom Oslo og Halden.

Trollhättan – Göteborg
Her bygges det dobbelspor med mulighet for hastigheter opp til 250 km/t. Busskjøring mellom Göteborg og Trollhättan merkes som en tungvinn ordning for mange en tid nå. Belønningen er et komplett nytt dobbbeltspor på 7,5 mil og en halv time kortere reisetid til Göteborg. Flere deler av strekningen er allerede ferdig, men komplett blir det først i 2012.

Göteborg – Malmö
Det bygges dobbeltspor sammenhengende mellom Göteborg og Malmö. Banen oppgraderes til 250 km/t og det bygges en forkortet strekning gjennom Hallandsåsen. Mellom Lund og Malmö er det tenkt å bygge fire spor for å ha kapasitet nok. Denne strekningen er jo felles for Göteborg – Malmö og Stockholm – Malmö. Mye står ferdig i løpet av 2012, mens hele strekningen skal være modernisert til 2015. Reisetidsreduksjoner vites ikke men en god del vil det bli med de raskeste togene.

Cititunnelen i Malmö
Citytunnelen i Malmö med ny Malmö Centralstation vil stå ferdig i desember 2010. Dette gjør det mulig å stoppe i på Malmö Centralstasjon uten å måtte snu toget.

Femern forbindelsen
I 2008 skrev danske og tyske myndigheter under en avtale om bygging av bro over Femern mellom Rødby og Puttgarden. Forbindelsen vil stå ferdig i 2018 og sørge for at forbindelsen mellom København og Hamburg vil ta 3 timer, mot 4 timer og 30 minutter idag.