InterRail

Toganviser på München Hbf.
Utsikt på toget til Venezia
Utsikt fra toget ved innkjøring til Venezia

InterRail er en type billetter som kan brukes av alle. Den ble etablert i 1972 og er altså 50 år i 2022. Den finnes i en variant for barn(under 12), ungdom (under 26), voksne og seniorer (over 60). Barn under 12 reiser gratis sammen med voksne. Interrail er også blitt et begrep for å reise på måfå rundt i Europa. Skal du reise mye med tog er det lurt å sammenligne prisen med Interrailbillett. Mange tog krever tilleggsbilletter, det gjelder bl.a. høyhastighetstog og nattog. Det er erfaringsvis mest praktisk å bestille interRail billett via appen RailPlanner, men den kan også bestilles av Enturs billettsalg, og samtidig bestille det du vet du trenger av plassbilletter og tilleggsbilletter. Ta med pass når du skal bestille. Med InterRailbillett får du en utreise og en innreise til sted i Norge til og fra grensen.

To typer InterRailbiletter

  • InterRail Global Pass gjelder nesten hele Europa og kan kjøpes for 15 dager, 22 dager, en måned, to måneder, eller tre måneder sammenhengene. Den kan også kjøpes som 4, 5 eller 7 dager i løpet av en måned eller 10 eller 15 dager i løpet av to måneder. Den finnes som papirbillett eller som elektronisk bilett i appen RailPlanner.
  • InterRail One Country Pass er en variant der man kan kjøpe en billett for et land som gjelder i 3,4,6 eller 8 dager i løpet av en måned. One Country Pass kan bare kjøpes som papirbillett. Det finnes noen steder lokale billetter for enkelte land, som kan være lurt å sammenligne prisen med.

Priser og mer info om InterRail finner du her: Enturs side om interrail. og på https://www.interrail.eu/en

InterRail kan kjøpes for følgende land for oss som er bosatt i Norge:
Sverige, Danmark, Finnland, Estland, Latvia, Litauen, Tyskland, Nederland, Luxemburg, Belgia, Frankrike, Storbritania, Irland, Spania, Portugal, Østerrike, Sveits, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, Italia, Hellas, Romania, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Kroatia, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Slovenia og Tyrkia. I tillegg kan man reise inn og ut av Norge.

Du får også rabatter på en del ferjestrekninger når du har en InterRailbillett. Det er også mange andre tilbud rettet mit Interrailere. Mer informasjon på InterRail.eu.

Interrail har forandret seg mye siden starten: https://www.togreiser.com/interrail-for-og-na/