Beijing – Shanghai høyhastighetsbane åpnet

Kina åpnet 1.  juli en 1318 km høyhastighetsbane mellom Beijing og Shanghai. Reisetiden på strekningen som tilsvarer Oslo – Bodø er 4 timer og 48 minutter. Jeg har planer om å prøvekjøre stekningen i juli og gleder meg stort til dette.
Beijing - shanghai - kart
Kart over Jinghu – høyhastighetsbanen mellom Beijing og Shanghai (Fra China Daily)

Strekningen som er kalt Jinghu høyhastighetsbane knytter sammen Kinas politiske og økonomiske hovedstad og betjener de to største byene i Kina. Det er beregnet at man skal transportere ca. 220.000 passasjerer daglig. Jernbanen knytter sammen svært folkerike områder og det er planlagt avganger så ofte som hvert 5. minutt i rushtiden. Prisen er satt fra 410-1750 yuan (yuan er ca. 1 kr.). Stasjonene i Beijing og Shanghai er utvidet med henholdsvis 24 og 30 spor for  denne linjen. Flyselskapene frykter at dette vil ta store markedsandeler fra flytraffikken mellom byene. Det er idag 30-40 daglige flyvinger mellom Beijing og Shanghai. Etter åpningen av jernbanelinjen mellom Wuhan og  Guangzhou i slutten av 2009 falt antallet flypassasjerer med to tredjedeler. Flyselskapene selger nå sommerens billetter med opptil 53% rabatt.

Tog G15 klart til avgang til Shanghai
Tog G15 klart til avgang til Shanghai
Forbindelsen ble besluttet bygget i 2008 og skinnegangen sto ferdig i desember ifjor. Siden 11. mai har det vært prøvedrift for å lære opp personell og verifisere sikkerhetsrutiner og signalanlegg. Jernbanelinjen er bygget for hastigheter opp til 380 km/t, men pga. høyt energiforbruk har maksimal fart blitt satt til 300 km/t. For hver 10 km/t man øker over 300 km/t. dobles strømforbruket.

Det skal benyttes 90 togsett av typen CRH380A. 63 skal kjøre med 300 km/t. og 27 skal kjøre med toppfart på 250 km/t. Togsettene har en kapasitet på omtrent 500 eller 1000 sitteplasser fordelt på 8 og 16 vogner. De er laget for å kjøre mellom 350 og 380 km/t. I testkjøring er 8-vognssettet målt til 416,6 km/t. og 16-vognssettet i 486,1 km/t. Togsettene skal ha flere klasser alt fra der man sitter 3+2 i bredden til en førsteklasse med 2+2 i bredden og en businessclass med samme type seter som i businessclass på langdistanseflyene.

Hver natt skal det være fire timer til vedlikehold og før første passasjertog skal det kjøres et tog uten passasjerer.

Billetter kan bestilles på automater eller via internett. Foreløpig er internettsiden kun på kinesisk, men engelsk side er lovet, se www.12306.cn.

Vil du lese om min reise kan du se denne reisebeskrivelsen.

[ad#Google Adsense Banner-2]