Viktig plan for utenlandsreiser med tog

Danskene har bestemt seg for at de vil ha tunnel på forbindelsen mellom Danmark og Tyskland ogver Femern sundet. Valget sto mellom bro eller tunnel. Ferdigtidspunkt nå er beregnet til 2020 og dette vil redusere reisetiden mellom København og Hamburg til 3 timer og bety mye for godstrafikken mellom Norden og Europa forøvrig. Dette er omtalt i  VG: Vil ha undersjøisk tunnel mellom Danmark og Tyskland, men VG ser ut til å ha fokusert kun på biltrafikken her.

Jeg har tidligere skrevet om dette i artikkelen Kortere vei til Europa i fremtiden