Planlegge togferien

Det finnes noen få pakketurer, men de fleste togferier trenger mer planlegging enn andre reiser. Man kan selvsagt velge å reise på måfå og få mange positive opplevelser, men da må man også ha god tid for å få fullt utbytte av reisen. Jeg synes imidlertid det er mest spennende å planlegge mine egne turer på forhånd. Her er mine tips for planlegging av togferien til utlandet.

1. Hva slags togferie?

Her er det viktig å avgjøre hva slags togreise du skal ha. Hva er målet med turen? Hvor lang tid skal turen ta? Når på året skal du reise? Hva slags kostnadsprofil vil du ha? Hvordan liker du best å reise med tog.

2. Sette opp en reiseplan

Når man har bestemt seg for mål og rammer, må man sette opp en reiseplan. Reiseplanen må inneholde rutetider, overnattingssteder og andre planer for reisen slik at det gir et godt grunnlag for å bestille billetter.

3. Bestille reisen

Når reiseplanen er klar kan du starte bestillingsprosessen. Du kan velge å bestille reisen gjennom et reisebyrå eller håndtere det hele selv på internett. Entur må benyttes ved kjøp av InterRail billetter dersom du ikke kjøper den på nettet. Entur kan også foreta plassreservasjoner også. Da er reiseplanen din god å ha.

4. Forberedelse før avreisen

Når reisen vel er bestilt kommer forberedelsene. Dette dreier seg om å sikre at man har pass og andre reisepapirer i orden og å skaffe informasjon slik at reisen blir mest mulig vellykket.

5. Pakketips

Togturen nærmer seg og det er tid for å pakke. Da er det fint å ha en sjekkliste og tips for pakkingen.

Tips på selve reisen

Her følger en samling av tips for reiser med tog.

Ruteinformasjon på stasjonene

Toganviser på München Hbf.
Toganviser på München Hbf. viser hvor togene går fra

Flere byer har ulike jernbanestasjoner for ulike destinasjoner. Sjekk på forhånd hvilken stasjon du skal reise fra, slik at du er på rett sted til rett tid.

Informasjonstavle med vognanviser og tidtabell
Gule informasjonstavler som viser hvilke tog som går og vognanviser som viser hvor vognene kommer på perongen.

På alle stasjoner er det slått opp ruteinformasjon om avganger og ankomster. Det blir mer og mer vanlig å benytter en internasjonal standard. På denne er avganger er med gul bakgrunn og ankomster med hvit. På bildet til høyre er en slik gul tavle vist. Denne standarden er nettopp tatt i bruk i Norge og kan sees på flere stasjoner. På disse oversiktene er det vanligvis også satt opp spornummer. Imidlertid er det viktig å sjekke de elektroniske informasjonstavlene for å se om det er endringer.

Vognanaviser på München Hbf.
Vognanviser som viser hvilke vogner de ulike togene har

På enkelte steder er det satt opp tavler med informasjon om hvilke vogner hvert tog fører. Bildet til venstre viser et eksempel på dette.

InterCitytog på Odense stasjon
Skilt over perongen som viser at dette er felt D
Eurostar Italia klar til avgang
Skilt som viser hvilket tog som kommer og hvilken vogn som stopper her

Riktig spor og plattform vises i ruteinformasjonstavlene på stasjonene og på monitorer for de nærmeste avgangene. Noen ganger deles perongene inn i soner A, B, C osv. som vist på bildet til høyre. På perongen står det vognanvisere som viser i hvilket felt på perongen den eksakte vognen kommer til å stoppe (Vist i bildet over). Dette er gjort for at av og påstigning skal gå så effektivt som mulig. Enkelte steder er vognnummeret preget på perrongen eller i perrongtaket. Vognnummeret står som oftest ved eller på inngansdørene. Vogner med 1. klasse er ofte merket med tallet 1 og en gul stripe øverst på vognsiden. 2. klasse er merket tallet 2.

Mange tog krever reservasjon av plass. Man vil i verste fall måtte gå av toget uten slik reservasjon. Noen steder får man kjøpt plassbiletter på toget, men må man da ofte betale ekstra for reservasjonen.

Tidtabeller og sanntidsinformasjon

På sidene for de enkelte land er det henvisninger til hva som er mest praktisk for å finne ruteinformasjon. Detsche Bahn har den mest tilgjengelige ruteinformasjon jeg har funnet på tvers av land i Europa, se www.db.de. Her er det også sanntidsinformasjon for de jernbaneselskaper som har dette. Appen Railplanner er også et godt alternativ for ruteplanlegging. Der finnes også informasjon om hvordan man kan bruke intererailbilletten i de enkelten landene. Rutetider endrer seg andre søndag i desember hvert år for nesten hele Europa.

For spesielt interesserte er det også mulig å få trykte rutetabeller fra Thomas Cook som utgir dem månedlig for reisebyråer og halvårlig for turister. De er begge til salgs på www.thomascook.com der du også kan finne deres utmerkede kart over jernbanelinjer i Europa.