Nye muligheter for tog til Asia

5. august gjenomførte tyrkisk jernbane den første prøvekjøringen gjennom Bosphorustunnelen. Tyrkias statsminister var ombord på prøveturen. Når tunnelen åpner for normal trafikk senere i år, vil dette bety at Europa får en ny forbindelse med tog til Asia i tillegg til forbindelsen via Russland.

Nå har man riktignok kunnet reist med tog til Istanbul og tatt et nytt tog videre etter en kort fergetur lenge. Trans Asia Express har i mange år gått ukentlig mellom Istanbul og Teheran. Når går toget fra Ankara på grunn av ombyggingsarbeider på jernbanestasjonene i Istanbul. Jeg vil tippe atAnkara blir det fremtidige utgangspunktet for dette toget også etter at dette arbeidet er ferdigstilt og høyhastighetsbanen mellom istanbul og Ankara er ferdig.

Jernbanen til Iran er imidlertid ikke helt komplett. Passasjernene må bytte til båt på innsjøen Van og gå på et nytt tog på andre siden av sjøen. Dette er en jernbaneferge, og godsvogner skipes over og er med på å danne en gosforbindelse fra Europa til Iran. Iran har på sin side bygget jernbane helt til grensen mot Pakistan. Fra 2012 har det gått et daglig tog mellom Teheran og Zahedan. Fra Zahedan går det to tog i måneden til Quetta i Pakistan. det er altså mulig å ta tog fra Europa til India, men det er nok noe mer komplisert enn å reise med den Trans-sibiriske jernbane. Det går faste godstog mellom Pakistan og Tyrkia. På grensen mellom Pakistan og Iran er det et skille på sporvidden (avstanden mellom skinnene). Iran har 1435 mm som i Europa mens Pakistan og India har 1668mm. Her må godset lastes om, eller vognene endre hjulavstand.

Den trans-asiatiske forbindelse er en gammel drøm. Se kart for oversikt over linjer. De ulike lands forskjellige sporvidder og ulike standarder for for alt fra strøm til signalanlegg gjør dette arbeidet komplisert.

Tyrkia satser stort på jernbaner og er i ferd med å bygge et stor høyhastighets nett og større robusthet for godstraffikk. Når tunnellen under Bosphorusstredet åpner vil det bli etablert faste godstog mellom Tyskland og Tyrkia. Det arbeides nå med forbindelser mellom Tyrkia og Gerogia, som skal åpne i 2014. Det vil da etableres godsforbindelser mellom Tyrkia og Tiblisi og Baku. Det blir spennende å se om det også blir etablert passasjertrafikk der.

Iran er også pådriver for internasjonale forbindelser. Disse er foreløpig kun godsforbindelser, men kanskje det blir passasjerforbindelser etterhvert.