Kaspisk forbindelse kan gi togreise langs Silkeveien

Myndighetene i Iran, Turkmenistan og Kazakhstan har med støtte fra den Asiatiske utviklingsbanken  gått sammen om et investeringsprosjekt for å bygge en jernbane fra Iran til Kazakhstan langs det Kaspiske hav. Investeringskonseptet for å bygge en solid korridor godstransport, men det åpnes for mulighetene til passasjertranport også. Linjen vil gå fra Uzen i Kazakhstan gjennom Gyzylgaya, Bereket og Etrektil  i Turkmenistan til Gorgan i Iran(alle kjenner jo disse stedene!).

Arbeidet har startet og 235 km ble ferdig i 2009. Det er ulik skinnebredde på de Iranske og de tidligere sovjetiske jernbanene, hhv. 1435mm og 1520mm, så det det blir behov for omlasting eller regulering av akslene underveis.

Den nordlige ruten av silkeveien med tog går via Istanbul, Teheran, gjennom Turkmenistan og Uzbekhistan, Alma Ata i Kazakhstan og Urunqi i Vest-Kina til Beijing. Mellom Iran og Kazakhstan var det for noen år siden satt opp et gjennomgående tog i rutetabellene, men såvidt vites ble det aldri kjørt. Det har derfor ikke vært noen direkte togforbindelser denne veien. Den nye forbindelsen som bygges går ukke gjennom Uzbekistan.

Fra Moskva er det derimot mulig å reise gjennom Sentralasia til Kina, dersom man vil ha et alternativ til den Transsibirkse jernbanen. De sørlige rutene på silkeveien mangler togforbindelser i Iran mot den Pakistanske grensen (under bygging nå) og fra India eller Nepal til Kina.


Kommentarer

2 kommentarer til “Kaspisk forbindelse kan gi togreise langs Silkeveien”

 1. tone vale

  Spennende med andre alternativer enn den Transerbeirske for å kunne se sentral-asia. Innlegget dere skrev er fra 2010. Hvor langt har utbyggingen mellom de sentra-asiatiske landene kommet.
  Hva med togforbindelsen mellom Georgia, Armenia og Det nordlige Kurdistan(tyrkia).
  Med hilsen togrøveren.

  1. Terje André

   Skal undersøke litt og lage en artikkel.