Sakte modernisering av jernbanen

VG skriver idag om Dobbeltspor vil gi dobbelt passasjertall. og viser til utredningen som er gjort av Jernbaneverket Dobbeltspor i Østfold og Vestfold gir tre ganger så mange passasjerer. Her finner du også selve utredningene. Selv om dette fortsatt er på planstadiet, så er det skritt i riktig retning. I Norge er vi kjent for å bygge jernbane i små stykker av gangen. Denne helhetlige utredningen gjør det mulig å planlegge en helhet og bygge som vi pleier, evt. bygge en helhet om noen skjønner at det er lurt.

Dette er et ledd i forberedelsene for neste nasjonal transportplan og henger sammen med de utredningene som gjøres når det gjelder høyhastighetsbaner i Norge. Selv om det er spennende med høyhastighetsbaner i Norge så er det i områdene rundt de store byene det er størst behov for passasjertrafikk.

Det som er bra er at en utbygging av Intercity triangelet rundt Oslo vil være nyttig for senere utbygginger av høyhastighetsbaner og for fremføring av gods på jernbane.  Godstrafikk på jernbane er enten vi liker det eller ikke den delen av jernbanen som gir størst gevinst både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk.

Det er ikke bare på papiret det arbeides. Vi har tidligere skrevet om de mange pågående prosjektene i Norge i artikkelen Ny rallartid i Norge.


Kommentarer

Ett kommentar til “Sakte modernisering av jernbanen”

  1. ESKIL BERG

    Da må billettprisen bli 75 % billigere enn og ta bilen med.

    ESKIL