Tunnel til besvær i Oslo

NSBs nye togsett
Oslotunelen får gjennomgå om dagen fordi det ikke er kapasitet til alle togene som selskapene ønsker å kjøre. Men er det egentlig det?

Flytoget klager over manglende likebehandling fordi NSB får prioritet foran. Men er det egentlig riktig at Flytoget får kjøre halvtomme tog, mens pendlerne står som sild i tønne på lokaltogene.

Samme problemet er grunnlaget for at man ønsker å bygge ekstra tunnel gjennom Oslo. Mange passasjerer ønsker å kjøre gjennom Oslo uten å bytte tog, men mange går også av før Oslotunnellen.

Det Oslo trenger er økt fleksibilitet, slik at tog kan kjøre mellom Østfoldbanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen uten å måtte snu på Oslo S , men samtidig kunne stoppe der. Et av alternativene som bør utredes er derfor en slik forbindelse, enten som en tunnel fra Oslo S til Grefsen og Nydalen for traffikk mot Hovedbanen og Gjøvikbanen, eller en forbindelse fra Østfoldbanen som kommer inn mot Oslo S vest.

Jeg er klar over at løsningene som foreslås er omfattende, men det er også en ekstra tunnel. Det må også vurderes to-etasjes tog for å få opp kapasiteten på sikt. Kanskje man også bør gå bort fra egne flytog som bare får transportere folk til og fra flyplassen.