Obama satser på tog

President Barack Obama har lansert et program for å rehabilitere og utvide jernbanenettet i USA. Programmet har et omfang på 50 milliarder dollar over seks år og har som mål å redusere avhengighet av olje og redusere utslipp. Inkludert i planene er også utbygging av høyhastighetslinjer. (kilde: www.railway-technology.com)