Nytt fra Danske Statsbaner

Gratis lokaltog, bedre plass i togene og klarere språk er det DSB lover i sine nyhetsmail i januar måned.

For å friste flere til å ta lokaltoget har man i København innført gratis S-tog første søndag i måneden. Tilbudet blir godt tatt imot og flere bruker S-togene som lokaltogene der heter også når det ikke er gratis.

DSB har nå fått godkjennelse for å kjøre med sine nye IC4-tog sammenkoplede. Dette gir plass til 410 passasjerer på en avgang. Det har lenge vært en utfordring å få disse togene godkjent og mange nok ferdige. Det er ikke bare i Norge at Italienske togleveranser fører til utfordringer.

Danskene setter opp ekstra lokaltog direkte fra Roskilde til København om morgenen på grunn av mange passasjerer. Det er stadig vekk nye tilbud ettersom etterspørselen kommer. Det er kanskje ikke så rart at DSB vinner toganbud basert på kvalitet stadig flere steder.

Opprop i togene kan være så ymse. Nå gjennomgår DSB alle forhåndsinnspilte meldinger til passasjerene for å sikre at de er tydelige (i den grad Dansk er tydelig) og ikke inneholder jernbanesjargong men er alminnelig Dansk.