Ruteendringen 13. desember 2009

Oslo – Göteborg, Stockholm og Malmö
Kun minuttjusteringer, ellers omrtent samme avganger som før 13. desember. Nattoget mellom Oslo og Malmö/Stockholm er innstilt, men kommer igjen til sommeren.

Tronheim – Östersund
Noe kortere reisetid og justerte avgangstider.

Narvik – Kiruna
Kun mindre justeringer.

Andre endringer
Nattoget mellom Malmö og Berlin endrer utgangspunkt og kjører fra Lund til Berlin og kjører utenom Malmö C pga. sporarbeider på Malmö C. Det vil fortsatt være forbindelser til og fra Göteborg som før. Nattoget har noen avganger i forbindelse med Julen, men så er det innstilt til i mars. Først fra sommeren igjen blir det daglige avganger. Toget fører ikke sittevogner.