Planene for å redde togets omdømme

Norges største jernbanekonferanse gikk av stabelen 3. mars. Både NSB og Jernbaneverket hadde innlegg og presenterte planer for fremtiden.

Gjennomgående er utbyggingsplaner og ønske om forpliktelser på jernbaneinvesteringer. NSB satser på nytt materiell og bedre togtilbud på lokaltogstrekningene. Jernbaneverket moderniserer infrastrukturen gjennom Oslotunnelen og rundt Oslo S, samt bygger ut kapasitet ut fra de største byene.

NSB sliter jo med infrastrukturen som ikke er deres ansvar, men har nok av utfordringer de kan ta tak i selv også. Materiellet er gammelt og dette fører til for få tilgjengelige tog i forhold til ruteplanen. I tillegg er det behov for ekstra materiell for å kunne få til økt kapasitet i lokaltrafikken. Her er det bestilt nye togsett så der er de på god vei mot flere tog og bedret tilbud fra 2012. I tillegg må NSB gjøre det lettere å få kjøpt billetter. Dagens nettløsning har en tungvinn betalingsløsning og mangler setevalg. I tillegg er det lang ventetid på telefonbestilling. Når man lever av billettsalg, så må det være det enkleste man gjør.

Jernbaneverket sliter jo med at de er mest kjent for signalanlegg, sporveksler og kjøreledninger med feil. Prioriteringene med Sikkerhet, stabilitet og kapasitet har ligget til grunn siden før Jernbaneverkte ble opprettet. Mens SAS og Yara får penger til å sikre videre drift lar man være å investere i Jernbaneverket og gjør norsk industri mindre konkurransedyktig, fordi det ikke finnes raske og stabile transportkorridorer med tog i Norge. Her er man avhengig av at noen vil ha jernbaneutbygging og solid vedlikehold og velger å investere i dette.