Hydrogendrevne tog

Mer enn 60 % av togene i verden bruker diesel som drivstoff. For å sikre miljøet og sikre drivstoff må man gjøre en av to ting, enten bygge ut for elektrisk drift med kjøreledninger, eller satse på alternative energikilder i selve togene.

BNSF (Burlington Northern Santa Fe) bruker ca. 2% av USAs dieselforbruk og har stort fokus på alternative energikilder. Batteridrift har vært prøvd mange ganger, men har selvsagt begrensninger i driftstid.  Kombinasjonsdrift med nettstrøm og batteri er brukt i noen sporveier der man ikke har fått lov til å ha kjøreledninger.

Brenselsceller som genererer strøm til tog er deriomot noe nytt. BNSF i USA prøver dette ut på et skiftelokomotiv. Det prøves også ut på et motorvognsett i Danmark også, se www.hydrogentrain.dk. Teknologien er ny og uprøvd, men det er positivt for miljøet at store selskaper som BNSF har fokus på dette.