Latterlig å leke butikk

Når det nå foreslås bøter til Jernbaneverket så må man huske på hvordan offentlig sektor virker. Som et incentiv til å levere bedre vurderes det å gi bøter til Jerbaneverket ved togkaos. Bøter virker jo som kjent som incentiver slik at eierne av et selskap skal tjene mest på å gjøre en god jobb. Dette vil også gjøre seg gjeldende for de av selskapets ansatte som som får bonus basert på selskapets overskudd. Så tar vi da å prøver dette på en offentlig etat der staten er eierne og de ansatte har sin faste lønn uavhengig av resultat. For at dette skal virke må etaten gjøres mer om til å ligne et privat selskap. Bonuser innføres og nye forretningsmodeller innføres. Ansvar og jernbanefaglighet blir byttet ut med profittjag.

Når man i tillegg legger til at etaten må ta ansvar for helheten, ikke bare de lønnsomme områdene, og at den ansvarlige etaten sier at det tar 2 år å rette på tiår med skade og har lovet oss dårlig service til dette er over virker denne modellen helt håpløs.

La jernbaneverket få lov til å bli ferdig med den jobben de er satt til å gjøre nå. Når jernbanenettet er oppgradert, kan man innføre incentivmodeller. De bør gjøre seg gjeldende i lederlønnsmodellen for jernbaneverket.