Hvordan går det med Fehmernbelt-prosjektet?

Fehmernbelt er en 18 km. lang tunnel fra Danmark til Tyskland slik at reisetiden mellom København og Hamburg blir kortere enn 4 timer og tre kvarter i idag. Reisetiden mellom København og Hamburg blir 2,5 time. Selve tunnelen vil ta ca. 10 minutter å kjøre gjennom.

Første gang jeg hørte om denne, skulle den åpnet i 2018. Nå er åpning satt til 2029. Byggearbeider på tunnelen er halvveis. Ved årsskiftet var nesten all masse gravd ut. Nå skal det lages moduler som senkes ned i den fordypningen som er gravd ut. Til slutt skal det fylles på masse slik at tunnellen blir dekket til. Så kan motorvei og jernbane bygges i tunnelen

Det er også store infrastrukturarbeider på hver side for å øke hastighet, etablere dobbeltspor og elektrifisere strekningen, sørge for nytt signalsystem og klargjøre for høyere fart. Alt for at hele strekningen skal være klar til 2029

Så kan ekspresstog gjøre unna København – Hamburg på 2 timer og 30 minutter. Dette gir god regionsutvikling i aksen Hamburg – Lübeck – København – Malmö. Den kortere reisetiden gir også mange nye muligheter for nattog mellom Skandinavia og det Europeiske kontinent. I tillegg øker også kapasiteten på godstransport med tog.