Flere togforbindelser til utlandet i 2024

En gjennomgang av årets ruteendringer til utlandet.

Mot syd til Sverige og Danmark

VY har i årets rutetabell økt antallet avganger mellom Oslo og Göteborg. Det er nå tog annen hver time på hverdager.

Dette gir også flere forbindelser mellom Oslo og København med bytte i Göteborg. Byttetiden er nesten en time, noe som gir rikelig med tid til å kjøpe mat og robusthet ved forsinkelser.

Mellom København og Hamburg blir det flere avganger og bedre kapasitet. DSB leier inn tyske IC-vogner for å kunne ta med flere passasjerer. Det blir slutt på direkte tog fra Århus til København, men forbindelsen opprettholdes med bytte i Kolding. DSB har kjøpt nye togsett fra Talgo, det er mulig det er disse som skal ta oss mellom Danmark og Tyskland i fremtiden. Overgang mellom togene er ca. 1 time sørover og nesten 2 timer nordover.

Der er også to mattog mellom Stockholm og Berlin via Malmō og København med gode forbindelser til og fra Oslo.

Mot øst

Mellom Oslo og Värmland og Stockholm fortsetter tilbudet som kom i fjor, som gir gode forbindelser. Les om denne forbindelsen i Dagstur til Stockholm.

Fra Nord og Midt-Norge til Sverige

Også her fortsetter tilbudet uendret mellom Trondheim og Sverige og mellom Narvik og Sverige. I Trøndelag elektrifiseres jernbanen mot Sverige og SJ, som har kontrakt på togene har bebudet direktetog til Stockholm når det er på plass.