Flere avganger Oslo – Göteborg fra desember

Vy har bebudet endrede avgangstider for togene mellom Oslo S og Göteborg dra ruteskiftet i desember 2019. Det blir fire avganger på hverdager.

Avgangstidene blir ca. 6, 10, 14 og 18 hver vei, og reisetidene skal bli kortet noe inn på.

Særlig tror jeg at avgangen kl. 14 på fredag kan være nyttig, da avgangen kl. 18 pleier å være veldig full.

Kjære Vy, Hvis dere nå etablerer plassreservasjon og kjører med kafevogn, så tror jeg dere kan få til en slager.