Togene igang igjen fra mandag 8. august

Imorgen skal togene være igang igjen på Oslo S. Da skal sommerens vedlikehold være over og forhåpentligvis skal jernbanen være rustet til bedre stabilitet i det kommende året. Det gjenstår mer arbeid og hoveddelen av dette skal gjennomføres neste sommer.

Tre nye jernbanestrekninger får vi også i høst. Disse er:

  • Ekstra dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika
  • Gjevingåsen tunnel mellom Trondheim og Stjørdal
  • Nytt dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg.

I tillegg til de store oppgraderingsårosjektene er dette håndfaste resultat av en Norsk jernbanesatsing.