Tog i bedring

NSB type 74 - Flirt - InnredningPunktligheten på tog i Norge er i bedring. 90% av lokaltogene var i rute i forrige uke og mange strekninger hade bedre pnktlighet. Det ser ut til at tiltakene rundt Oslo virker. Siden det er her flest passasjerer reiser har dette stor innvirkning på den totale punktligheten. Nye spor mellom Lysaker og Sandvika, Ny tunnell mellom Trondheim og Hell bidrar ogstå til økt punktlighet, siden reisetidsreduksjoner som følge av disse ikke er lagt inn i rutetabellen og således bidrar til man kan ta inn forsinkelser her.

Selv om de som reiser med tog på ferie ofte har god tid og ikke er så avhengig av at toget er absolutt presis er togets omdømme avhengig av at pendlerne kommer seg til og fra jobb på en rask måte uten at det er stadige forsinkelser.

Paradoksalt nok så vil jo forbedringsarbeidene på jernbanen føre til mer busskjøring for pendlerne og toleransen for andre driftsavbrudd blir mindre. Innen utgangen av 2012 skal det store infrastrukturprosjektet i Oslo-område være ferdig. Det skal bli spennende å se om man etter dette klarer å øke punktligheten ytterligere.

Vinter og ekstremvær har man atter engang tatt inn over seg som en del av det å drive jernbane i Norge. Det er gledelig å se at man innser at dette er noe man kan forebygge ved tilstrekkelig bemanning, slik at evt. problemer kan løses tidlig.