Symbolsk erstatning til NSB

Problemer med jernbanen har utvilsomt kostet NSB masse penger. Jernbaneverket betaler 4,5 millioner til NSB for 5 hendelser i 2009. Dette må da være en symbolsk sum. Riktig som noen kommenterer at erstatning er billigere enn systemendring. Jeg for min del er opptatt av at jernbanen skal håndteres like profesjonelt som fly. Da ville flere reist med tog.

Jeg lurer på hva vinteren og våren vil koste Jernbaneverket.