Kaos for tog og politikk

Nå rører man det til igjen. I VG står det at jernbaneverket vurderer å kjøre færre tog. Jernbaneverket skriker etter mer penger og Samferdselsminister Kleppa sier at de har fått alt de har bedt om. Jeg skjønner godt at pendlerne er lei av både tog og politikere.

Kleppa: Du må velge enter tror du at Jernbaneverket klarer å løse problemene og aksepterer at det tar tid slik Jernbaneverket sier. Da må du være med på å forsvare at det tar tid og forklare dette igjen og igjen. Eller så aksepterer du ikke at det tar tid. Da må du finne nye krefter til å lede Jernbaneverket. Ved å velge tar du ansvaret, men ved å ikke velge får du ansvaret likevel og da blir det din skyld at det ikke skjer nok.

Den nåværende ledelsen i NSB og Jernbaneverket sier det ikke blir merkbart bedre tjenester før i 2012. Det kommer de sikkert til å si hver gang Kleppa krever en gjennomgang.

Jeg tror at å redusere tilbudet når man ikke kan levere full ruteplan er smart. Da kan man begynne å bygge opp tilliten til tross for dårlig infrastruktur, gamle tog og lav fart. Da blir det kanskje litt overskudd av materielle istedet for materiellmangel og litt avstand mellom togene til å ta igjen hverdagsforsinkelser.

Det må legges opp til et regime der vedlikehold ikke blir kuttet i og at investeringer følges av midler til å vedlikeholde dem.

For ordens skyld Jernbaneverket har ansvaret for skinner og infrastruktur, mens NSB kjøre persontogene (de fleste). De har ulike ansvar og ulike problemer å løse. Politikerne har besluttet å dele dem, da må de også skille deres ulike ansvar og oppgaver.

Når problemet er slitte skinner, dårlig teknisk infrastruktur og for mange tog på skinnene i forhold til hva jernbanen klarer å håndtere blir det sprøtt når man presenterer andre aktører og økt konkurranse på skinnegangen. Det å la flytoget overta mer av jernbanetrafikken på østlandet som VG skriver hjelper ikke på dagens situasjon. Flytoget har flere innstilte tog enn NSB og må benytte samme skinnegang og signaler som NSB. Først må infrastrukturen på plass, deretter kan man legge opp til konkurranse hvis man vil.


Kommentarer

2 kommentarer til “Kaos for tog og politikk”

 1. David

  Bare dumhet i jernbanesaker. Den store bremseklossen er jernbanetilsynet som forårsaker mye av dette på forskjellige måter. Men så har vi de som velger det vakreste barnet — det som har best inntjeningsevne. Og vraker det andre. Ugleser etc. Servicen til kunden er ikke så viktig. Bare pengene er gode å tjene inn. Kundene må klare seg selv og finne seg i tingene. Mye mulig kundene er utakknemlige at det skjer som det skjer? Alt dreier seg kun om penger konsekvent. Ingenting annet er viktig. Bare mammom er god, er livet godt. Det er ille, det blir værre. Så forvent ikke så mye mere.

 2. Thomas

  Nok engang ser vi politikerne fomle desperat i mørke etter en rask løsning på ett problem de selv har skapt.
  Første del av morroa startet i 1995 når de i sin visdom bestemte seg for å dele opp tog Norge i så mange biter som mulig Cargonett og JBV og ett par andre kom til verden. Før detter sto NSB for vedlikehold og styring av jenbanenettet selv så da vi jo spørre oss av det bedre før eller etter 1995.
  Så kom jo deres nest geniale avgjørelse nemlig å ødelegge vedilkeholdet også ved å kvitte seg med flesteparten av folkene i JBV i for av slutt pakker.
  Så Når består jo vedlikehold av noen få små firmaer som alle jobber etter anbud isteden for kontunielig vedlikehold der der er behov. Vi har når flere små grupper med folk som jobber mot hverandre og ikke 1000 mann som alle drar i samme rettning.
  Det er jo ikke tilfeldig at porblemer begynre å bli flere og flere nå det har nå gått 5 år uten sikkelig vedlikehold, Så da kan man jo også spørre seg var vedlikeholdet bedre før eller etter 2005.
  Når kommer jo troen på at Flytoget er reddningen og legg forøvrig merke til at Flytoget ønsker å overta lokaltogtraffiken bare region treangelet Lillehammer, Skien og Halden og det er jo faktisk de strekningen NSB tjener penger på, Flytoget vet i likehet med NSB at det ikke er store penger å tjene på lokalene der er bare ett fåtall av lokaltog avgangen som går med proffit.
  Så da er det bare for våre politikere å komme med det neste trekke de vill bruke nemelig å privatisere. Da vill alle småstajonene vil forsvinne i likhet med alle avganger som ikke går med proffit,og steder som Mysen, Rakkestsd, Spikkestad , Dal, Årnes vil ikke se mye tog.