Kjære NSB, jeg har tre ønsker for utenlandstoget til Gøteborg

For mange starter togturen til utlandet med NSBs tog fra Oslo til Gøteborg. Dette toget er ofte svært fult, og det har kun noen få reserverbare plasser i komfortavdelingen. Her kunne ting ha vært gjort mye bedre. Kjære NSB, jeg har tre ønsker som kan gjennomføres på kort sikt, og som ville ta bort mye av det som folk klager på når man skal ta toget mellom Norge og utlandet.

TogseterInnfør plassreservasjon i togsettet som går til Gøteborg på lik linje med regiontogene. Lokale reisende i Østfold kan reservere plass samme dagen eller benytte det ekstra togsettet som koples på mellom Oslo og Halden. Når toget er fult så vet man det på forhånd og kan velge et annet tog hvis man ikke vil stå hele veien.

Etabler et serveringstilbud som på regiontogene. Automater med dårlig utvalg og krav til norske kroner blir håpløst på et utenlandstog. Dette kan løses ved å benytte regiontogsett eller bygge om noen av de togettene som brukes idag.

Jeg kunne ønske meg minst en ekstra avgang hver vei. Om morgenen så det blir forbindelse for de som kommer til Oslo med nattog, f.eks. kl. 9:00 med retur kl. 15:00 så er det god korrespondanse for de som kommer med nattog til København fra sør. Slik det er idag er det håpløst for de som bor så langt unna Oslo at de ikke rekker toget kl. 7. Særlig siden det ikke går nattog sørover, man blir nødt til å ha overnatting i Gøteborg eller Oslo.

Strekningen mellom Oslo og Gøteborg tar i underkant av 4 timer mellom to relativt store byer og burde ha potensiale i seg til lønnsomhet også før en høyhastighetsbane er bygget om mange år.