Kamp for grensekryssende tog

Nettverket back on track arbeider for mer grensekryssende dag- og nattog i Europa.

Dette har blitt aktualisert ettersom flere av disse togene er lagt ned. I nroden merker vi dette ved at nattoget fra Damnark mot Europa ble lagt ned i desember.

Den norske organisasjonen For Jernbane støtter inititativet og anbefaler å støtte opp om dette oppropet ved å gå inn på  http://www.opprop.net/ingen_flere_rutekutt_-_europas_fjerntogtilbud_ma_bygges_ut