Jobber mot bedring av togtilbudet mellom Oslo og Göteborg

NSB type 73bJernbaneverket, trafikverket, Västtrafik og NSB vil samarbeidet om flere avganger og kortere reisetid mellom Oslo og Göteborg. Dette er ikke snakk om noen storstilt høyhastighetsbane i første omgang, men en halv times kortere reisetid til 3:30 og 1 til 2 ekstra avganger daglig. Dette er viktig både for samarbeid i regionen og for alle som skal dra på ferie sørover med tog. Får man samtidig en god og sikker korrespondanse videre sørover vil dette øke jernbanens potensiale for togferierende.

I sommer derimot blir det 6 uker med buss for tog på grunn av anleggsarbeider mellom Göteborg og Trollhättan.