Svenske togtider for 2012 – lite nytt for Nordmenn

Svenske togtider for 2012 er lagt ut i forhåndsutgave på resplus.se. Det er lite endringer i forhold til inneværende år for forbindelsene fra Norge og mot Danmark.

Berlin-nattoget fra Malmö ser ut til å gå tre dager i uken fra april til oktober i 2012.

Ellers er det verd å merke seg at det blir buss for tog i sommerferien mellom Trollhättan og Göteborg, og  på en del av strekningen mellom Göteborg og Malmö fra etter påske til midten av mai. Begge deler skyldes bygging av nye spor for å få høyere fart.