Ski stasjon – første etappe mot Europa

For å få en effektiv togreise mot Europa er Norge avhengige av 3 prosjekter i prioritert rekkefølge:

  1. Ski stasjon
  2. Follobanen
  3. ny jernbane og stasjon i Moss

Disse 3 prosjektene fjerner de største flaskehalsene for transport mellom Oslo og Europa.  Selvsagt er det viktig med to spor og høyere hastighet hele veien frem til grensen, men disse prosjektene gir best effekt totalt sett.

Derfor er det gledelig at arbeidene på Ski stasjon starter nå i 2010. Det er riktignok en lang vei frem mot 2018 når Ski stasjon og Follobanen skal stå ferdig, men med norske jernbanebevilgninger feirer vi alle steg i riktig retning.

Du kan lese mer på Jernbaneverkets prosjektsider. Her ligger også planer for Follobanen til høring frem til 9. april.