SAS prøver å komme på skinner

SAS vil vurdere å satse på høyhastighetstog. Allerede idag selger de kombinerte årskort for tog og fly i Sverige. Det har vist seg at på strekninger der reisetiden er 2,5 timer eller mindre tar toget store markedsandeler fra fly.

Fly på korte strekninger vil utkonkurreres av norske høyhastighetsbaner enten de er lønnsomme å bygge eller ei. Det spørs jo da om det blir offentlig drevne høyhastighetsbaner i Norge eller ikke. Det har jo vist seg lettere for den norske stat å pøse milliarder inn i SAS enn i jernbane bygging og vedlikehold, så da er det kanskje håp.

Se VG: SAS vurderer norske lyntog