Samordnet nordisk forberedelse til vinteren

VG melder idag at NSB og Jernbaneverket legger frem sine tiltak for å forberede seg på vinteren. Samtidig, litt lenger øst, legger SJ frem sine tiltak for å redusere problemene vinteren skaper. Begge land hadde store problemer med vinteren i fjor. Dette gjøres det et poeng av dette begge plasser. Det er jo som kjent godt å ikke være alene.

Kutt i tre togavganger som for det meste allerede er innstilt og en plan for kontrollert nedtrapping virker som gode forberedelser. Det blir vinter og noe kommer sikkert til å hende, så da gjelder det å ha en plan. Pendlerforeningen er selvsagt kritisk, men togtilbudet blir nå mer forutsigbart.

NSB informerer om ruteendringen på sine sider du her.