Oslo S stengt for alt unntatt Østfoldbanen i sommer

Fra 26.6. – 8.8. er strekningen Skøyen – Oslo S – Byn/Grefsen stengt for togtrafikk. Østfoldbanen skal gå som normalt i hele perioden. fra 2.8.-8.8. stenges også strekningen Skøyen – Drammen. Les detaljer på NSB.no

Det blir mye busskjøring i sommer, men resultatet blir forhåpentligvis bra. Jernbaneverket og NSB har vist at de tar utfordringene på alvor denne vinteren med en kraftig bedring i regulariteten. Foruten arbeid i Oslo området er det også viktig å merke seg at det også er banearbeider i Sverige. Den viktigste endringen er på strekningen Oslo – Göteborg hvor man må beregne 40 minutter ekstra.

Se hva VG mener om stengingen her: Nesten full togstans rundt Oslo i sommer