Nytt togselskap startet i Italia

Italo heter et nytt togselskap som er startet i Italia. Selskapet driver høyhastighetstog på strekningen Milano – Bologna – Firenze – Roma – Napoli i konkurranse med det statlige jernbaneselskapet. I Milano og Roma benytter dette selskapet ikke sentralbanestasjonene, men Milano Porto Garibaldo og Roma Tiburtina, noe som er viktig å huske på ved togbytter. Togene har tre klasser og har en introduksjonspris på 30 Euro en vei.