Follobanen kombineres med høyhastighet

I en artikkel på Jernbaneverkets sider skrives det at de nå tenker høyhastighetsbane når de skal bygge Follobanen. Det argumenteres imidlertid for at man kun får en liten strekning på midten hvor man kan utnytte denne hastigheten.

Nedbremsing og akselerasjon mot Oslo S vil man nok alltid ha, men på Ski-siden kan det jo hende man senere får rettet ut strekningen etter Ski stasjon. Videre kan man ikke utelukke at det i fremtiden kommer tog som klarer en raskere akselerasjon, selv om vi idag ikke er sikker på hvordan dette skal løses.

Les artikkelen her: Follobanen kombineres med høyhastighet, Jernbaneverket