Endelig god informasjon om tog til utlandet

Det har vært mange kilder på internett om å reise med tog til utlandet, men fra offisielt hold har det vært lite. Entur har lansert nye sider om å reise med tog til utlandet.

Det er bra at det fra offisielt hol vises vilje til å ville selge billetter med tog til utlandet, og formidle god og oppdatert informasjon.

Ellers venter vi på at det skal bli internasjonale standarder for bestilling av togbilletter, slik at vi kan søke det opp like enkelt som på fly.