Bedring – men ikke revolusjon

Vedlikehold og fornyelse av jernbaneverket øker med 19,6 %. Det gir rom for ferdigstilling Sandvika – Lysaker, på dobbeltspor Barkåker – Tønsberg og Gjevingåsen tunnell, samt fortsettelse på Holm-Holmerstrand-Nykirke og planlegging av Oslo – Ski og Minnesund – Kleverud. Vel så viktig er fornyelsen av eksisterende strekninger for å sikre bedre punktlighet og stabilitet.

Mer om statsbudsjettet kan du lese på følgende sider: