Obama satser 8 milliarder dollar på høyhastighetstog

Det er som et ledd i virkemidlene for å bedre den amerikanske økonomien at president Obama deler ut $8 mrd. til ulike høyhastighetskorridorer i USA. Dette er delfinansiering av strekninger som restfinansieres av delstater eller private. Tiltaket er ment å skulle skaffe arbeidsplasser, samtidig som det etablerer en god infrastruktur.

Det er totalt 13 prosjekter som får støtte, men de største er Tampa – Orlando  (270 km/t), San Fransico – Los Angeles (350 km/t) og St. Louis – Chicago. I tillegg kommer noen oppgraderinger av eksisterende strekninger.

Strategien er å støtte byer som egentlig er for nær hverandre for effektiv flytraffikk, men som mangler eller har begrensninger i kapasiteten til infrastrukturen. Målet er å lage et enklere, raskere og mer produktivt transportsystem fra sentrum til sentrum.