InterRail

Toganviser på München Hbf.
Toganviser på München Hbf.
Utsikt på toget til Venezia
Utsikt fra toget ved innkjøring til Venezia

InterRail er en type billetter som kan brukes av alle. Den finnes i en variant for barn(under 12), ungdom (under 26), voksne og seniorer (over 60). Interrail er også blitt et begrep for å reise på måfå rundt i Europa. Skal du reise mye med tog er det lurt å sammenligne prisen med Interrailbillett. Mange tog krever tilleggsbilletter, det gjelder bl.a. høyhastighetstog og nattog. Det er erfaringsvis mest praktisk å bestille interRail billett i NSBs billettsalg, og samtidig bestille det du vet du trennger av plassbilletter og tilleggsbilletter. Ta med pass når du skal bestille. Husk på at InterRail ikke gjelder i Norge, så spar noen av reise pengene til å betale billetten fra grensen og hjem, eller kjøp tilslutningsbillett på forhånd. Med InterRailbillett får du 50% rabatt på reisen til og fra grensen. Reiser du fra Trondheim kan det være lurt å la utenlandsturen gå over Storlien for å få mest mulig ut av InterRailbiletten.

To typer InterRailbiletter

  • InterRail Global Pass gjelder nesten hele Europa og kan kjøpes for en måned, 22 dager, 15 dager (nytt av året), 10 valgfrie dager innenfor en periode på 22 dager og 5 valgfrie dager innenfor 10 dager.
  • InterRail One Country Pass er en variant der man kan kjøpe en billett for et land som gjelder i 3,4,6 eller 8 dager. Denne erstatter den tidligere Eurodomino billetten. Det finnes noen steder lokale billetter for enkelte land, som kan være lure å sammenligne prisen med.

Priser og mer info om InterRail finner du her: Enturs side om interrail.

InterRail kan kjøpes for følgende land for oss som er bosatt i Norge:
Sverige, Danmark, Finnland, Tyskalnd, Nederland, Luxemburg, Belgia, Frankrike, Storbritania, Irland, Spania, Portugal, Østerrike, Sveits, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, Italia, Hellas, Romania, Bulgaria, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Makedonia, Serbia, Slovenia og Tyrkia.

Du får også rabatter på en del ferjestrekninger når du har en InterRailbillett. Det er også mange andre tilbud rettet mit Interrailere. Mer informasjon på InterRail.eu.