STOPP! SE! LYTT! Internasjonal planovergangsdag 7. juni

En kollega av meg gjorde meg oppmerksom på den internasjonale planovergangsdagen 7. juni. I denne forbindelse  har Jernbaneverket lagt ut artikkelen STOPP! SE! LYTT! Internasjonal planovergangsdag 7. juni.

Det er jobbes mye med å fjerne planoverganger i Norge. Disse representerer en risiko for ulykker og blant annet derfor krever de også reduksjon i hastighet. Fortsatt er det mange planoverganger og Jernbaneverket har nå en kampanje for å få folk til å være på vakt og respektere bommene og signalene ved disse overgangene. Det hender dessverre ofte at folk ikke respekterer disse og passerer rett foran togene.