Tidlig vår-Flirt fra NSB

NSBs nye tog - Fotograf: Åge Christoffer Lundeby/NSB

NSBs nye tog - Fotograf: Åge Christoffer Lundeby/NSB

Endelig er det her. NSB viser i disse dager frem sitt nye togsett frem for pressen i Norge. Det er tidligere vist på jernbanemessen i Berlin i 27. september ifjor.  Togsettet skal prøvekjøres under ulike forhold i Norge. Denne gangen bør anskaffelsene være bedre rustet mot skandaler enn tidligere kjøp. Det er valgt et standard togsett som er i daglig drift i  Sveits, Ungarn, Tyskland, Polen og Italia. Enda flere har bestilt dette. Jeg vurderer det som et kvalitetstegn at det er i drift i Sveits og at de bestilte flere etter første leveransen. Sveits er ensbetydende med jernbanekvalitet. Nå skal togsettet godkjennes av Norske myndigheter og norsk personell skal læres opp. NSB beskriver togsettet her. Jernbaneverket har også informasjon her.

Når togene tas i bruk skal de først benyttes på strekningen Skien – Lillehammer fra årsskiftet. Det er 50 togsett som skal leveres fra nå og gjennom hele 2012. Toget kommer i en regionaltog variant (Type 74) og en lokaltogvariant (type 75) og det er opsjon på å bestille ytterligere 100 togsett. Når vi vet at det i tillegg rustes opp eksisterende togsett vil vi kanskje oppleve mindre vognmangel og økt kapasitet så toget kan ta en større markedsandel av rushtrafikken.

Norgespremiæren har fått oppmerksomhet i pressen. inntrykket ser ut til å ha vært bra, men dommen kommer først når passasjerene får benytte toget. Les omtaler her: VG:Bildespesial. Riktignok har problemene i Oslotunnelen 29. mars overskygget gleden over de nye togsettene som beskrevet her: VG: Togkaos på Østlandet

Merket med: ,