Kategori: Byggeprosjekter

Tunnel til besvær i Oslo

Oslotunelen får gjennomgå om dagen fordi det ikke er kapasitet til alle togene som selskapene ønsker å kjøre. Men er det egentlig det?

Merket med:

Nye muligheter for tog til Asia

5. august gjenomførte tyrkisk jernbane den første prøvekjøringen gjennom Bosphorustunnelen. Tyrkias statsminister var ombord på prøveturen. Når tunnelen åpner for normal trafikk senere i år, vil dette bety at Europa får en ny forbindelse med tog til Asia i tillegg

Merket med: , , , , ,

Jeg er lei av buss for tog

Ja, jeg vet at de gjør det for at tilbudet skal bli bedre, men jeg er likevel lei av buss for tog. Informasjonen på forhånd er omfattende, men likevel kommer det som en overraskelse på meg. Det er nok min

Merket med: ,

En sommer full av anlegg

Også denne sommeren blir det buss for tog. Infrastrukturen i Oslo skal fornyes ferdig og det blir buss for tog for all trafikk til og fra Oslo med unntak av Østfoldbanen.  Opplegget blir som ifjor, så alle skulle være vel

Merket med: , , , ,

Nytt om høyhastighetstog i Norge

Idag ble utredningen om høyhastighetstraseer som skal legges til grunn for høyhastighetsutredningen. Positivt er det at man selv med stopp underveis klarer å kjører få en reisetid under 3 timer. Dette blir veldig spennende å lese i detalj.

Merket med: ,

Beijing – Shanghai høyhastighetsbane åpnet

Kina åpnet 1.  juli en 1318 km høyhastighetsbane mellom Beijing og Shanghai. Reisetiden på strekningen som tilsvarer Oslo – Bodø er 4 timer og 48 minutter. Jeg har planer om å prøvekjøre stekningen i juli og gleder meg stort til dette.

Merket med: , ,

Skritt for skritt videre mot høyhastighetstog i Norge

I dag har Jernbaneverket lagt frem resultatene fra fase 2 av høyhastighetsutredningen og presentert hvem som er tildelt kontrakter for fase 3. Dette ser ut til å bli et grundig arbeid som lar politikerne avgjøre høyhastighetsspørsmålet, hvis de vil …

Merket med: ,

Viktig plan for utenlandsreiser med tog

Danskene har bestemt seg for at de vil ha tunnel på forbindelsen mellom Danmark og Tyskland ogver Femern sundet. Valget sto mellom bro eller tunnel. Ferdigtidspunkt nå er beregnet til 2020 og dette vil redusere reisetiden mellom København og Hamburg

Sakte modernisering av jernbanen

VG skriver idag om Dobbeltspor vil gi dobbelt passasjertall. og viser til utredningen som er gjort av Jernbaneverket Dobbeltspor i Østfold og Vestfold gir tre ganger så mange passasjerer. Her finner du også selve utredningene. Selv om dette fortsatt er

Kina størst på Lyntog

Det er stadig drypp om kinesiske Lyntog i media. Kina har verdens største nettverk av lyntog. Nettverket er større enn resten av verden tilsammen. Les Her er Kinas nye supertog Fra tidligere har de fokusert på lyntog.  I Spania tar lyntoget

Merket med: ,

Tester Tyske ICE-tog i kanaltunnelen – Oppdatert

Deutche Bahn, de tyske statsbanene, skal nå prøvekjøre sine ICE-tog i kanaltunnelen. Dette for å få tillatelse til kjøre direkte tog fra Tyskland til England. Fra før er det bare Eurostar-togene som har slik tillatelse. Det planlegges en  togrute mellom

Merket med: , ,

Gjennombrudd i Alpene nok en gang

Det var gjennombrudd i den 57 km. lange Gotthard tunnelen idag. Dette blir den lengste tunnelen i verden, 3 km lenger enn dagens lengste tunnel som befinner seg i Japan ifølge VG (Sei-Kan, 53,85 km). Gotthard tunnelen vil bli en del av en

Helsinki kommer nærmer St. Petersburg

Fra 12. desember starter de nye krengetogene, Allegro,  som gjør at reisetiden mellom St. Petersburg og Helsinki blir redusert fra 5,5- 3,5 timer.

Merket med: , ,

Obama satser på tog

President Barack Obama har lansert et program for å rehabilitere og utvide jernbanenettet i USA. Programmet har et omfang på 50 milliarder dollar over seks år og har som mål å redusere avhengighet av olje og redusere utslipp. Inkludert i

Merket med: ,

Ny rallartid i Norge

Nå begynner de omfattende byggearbeidene på norsk jernbane. Mens noen velger å fokusere på ulempene i sommer, slik VG gjør i artikkelen «Nytt togkaos i Oslo området» ser vi her på hva som blir fornyet og forbedret. Det er helt

På nye spor i Italia

Har nettopp hatt en tur med Høyhastighetstog i Italia. Turen gikk fra Bologna til Roma på litt under 2 og en halv time. Mesteparten gikk i tunnel så utsikten kom på den siste timen frem mot Roma.

Merket med: ,

Planene for å redde togets omdømme

Norges største jernbanekonferanse gikk av stabelen 3. mars. Både NSB og Jernbaneverket hadde innlegg og presenterte planer for fremtiden. Gjennomgående er utbyggingsplaner og ønske om forpliktelser på jernbaneinvesteringer. NSB satser på nytt materiell og bedre togtilbud på lokaltogstrekningene. Jernbaneverket moderniserer

Kaspisk forbindelse kan gi togreise langs Silkeveien

Myndighetene i Iran, Turkmenistan og Kazakhstan har med støtte fra den Asiatiske utviklingsbanken  gått sammen om et investeringsprosjekt for å bygge en jernbane fra Iran til Kazakhstan langs det Kaspiske hav. Investeringskonseptet for å bygge en solid korridor godstransport, men det åpnes

Ski stasjon – første etappe mot Europa

For å få en effektiv togreise mot Europa er Norge avhengige av 3 prosjekter i prioritert rekkefølge: Ski stasjon Follobanen ny jernbane og stasjon i Moss Disse 3 prosjektene fjerner de største flaskehalsene for transport mellom Oslo og Europa.  Selvsagt

Obama satser 8 milliarder dollar på høyhastighetstog

Det er som et ledd i virkemidlene for å bedre den amerikanske økonomien at president Obama deler ut $8 mrd. til ulike høyhastighetskorridorer i USA. Dette er delfinansiering av strekninger som restfinansieres av delstater eller private. Tiltaket er ment å

Merket med: ,

Follobanen kombineres med høyhastighet

I en artikkel på Jernbaneverkets sider skrives det at de nå tenker høyhastighetsbane når de skal bygge Follobanen. Det argumenteres imidlertid for at man kun får en liten strekning på midten hvor man kan utnytte denne hastigheten. Nedbremsing og akselerasjon

Nye og raskere forbindelser i Europa

Paris – Brüssel – Amsterdam/Köln Mellom Brüssel og Amsterdam tar det nye dobbeltsporet mellom Rotterdam og Schiphol i bruk og sparer ca. 50 minutter. Reisetiden blir nå ned i 1 time og 53 minutter. Mellom Köln og Brüssel tas en

Kortere vei til Europa i fremtiden

Idag tar det 13 t og 16 minutter å reise med dagtog fra Oslo til Hamburg. Fra 2018 vil det ta under 10 timer. Mesteparten av utbyggingen vil gjøres med tanke på økt kapasitet for godstrafikk, men passasjertogene vil også

Top
css.php